چیرۆكی ئەو گەنجەی دووەمی زانكۆكەی بوو، ئێستا شوانە
نەجمەدین، بەدیار مەڕەكانیەوە دەیوت من دژی دەوڵەتی كوردی نیم تەنیا داوای سەرەتایترین مافەكانی خوم دەكەم.

 1 2 3 4