خانمە هونەرمەندێک لە هاوسەرەکەی جیابوویەوە
خانمە هونەرمەندی سووری رویدا عەتییە و ئیسماعیل مناستیرلی هاوسەری لە یەکتر جیابوونەوە.

 1 2 3 4 5