بە وێنە.. وەنەوشە پۆستێکی نوێ لەسەر پشتیوانی بەدەوی بلآودەکاتەوە
هونەرمەند "وەنەوشە" کە ناوی بەیان عوسمانەو خوشکی هونەرمەند هەواڵ عوسمان هاوسەری پشتیوان بەدەویە لە دواپۆتسیدا نووسیوویەتی " مردنەکەت بە سوێیە".

 1 2 3 4 5